Tìm kiếm               
   
     Dịch vụ
Sửa chữa các sự cố điện, chập điện
(2012-06-08 09:23:00)

Nhận sửa chữa các sự cố điện, chập điện ngoài giờ hành chính

Nhận sửa chữa các sự cố điện, chập điện ngoài giờ hành chính

sửa chữa các sự cố mất điện, chập điện, mất pha, aptomat nhẩy không rõ nguyên nhân.

 

Tiền công: từ 100.000 đ tùy vào độ phức tạp.